Shan Dictionary

  Enhance your knowledge and simplify your life

  ပပ်ႉသပ်းၸႅင်ႈ Shan Dictionary ၼႆႉ Developers (ၽူႈၶူင်သၢင်ႈ) တႆးႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ် မီးယူႇၵေႃႉတီႈၵေႃႉတၢင်းၼၼ်ႉ လႆႈဢဝ်ၸႂ်ႁၵ်ႉၽႃႇသႃႇလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ IT ႁဝ်းၶႃႈပဵၼ်ယႂ်ႇသေ ဢွၼ်ၽွမ်ႉၵၼ်ၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်းၶူင်သၢင်ႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးၶႃႈဢေႃႈ။

  လွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၶူင်သၢင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇသုၼ်ႇတူဝ် လႄႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးသင်ၶႃႈ၊၊ ပဵၼ်ပုၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းတင်းၼမ် လႄႈ ၶူင်းၵၢၼ် Non-profit ဝႆႉ ဢၼ်ၼိုင်ႈၶႃႈဢေႃႈ။

  ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈယွၼ်ႇၸႂ် ( Motto ) ႁဝ်းၶႃႈ ပၼ်ဝႆႉၼႆႉ Enhance your knowledge and simplify your life ၼႆၼၼ်ႉပုၼ်ႈတႃႇတၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ်တိူဝ်းလိူဝ်မႃးထႅင်ႈလႄႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်း ပပ်ႉသပ်းႁဝ်းၶႃႈသေ တႃႇၸၢတ်ႈပၢၼ်ၽူႈပၼ်ႁႅင်း ၸႂ်ႉတိုဝ်းႁဝ်းၶႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးထိုင်တီႈယိူင်းမၢႆ ယဝ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး ၼင်ႇႁိုဝ် ႁႂ်ႈၶိုၵ်ႉတွၼ်းတိုဝ်းငၢႆးလီမႃးထႅင်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇယူႇ ၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်းယူႇဢေႃႈ။

  Developers (ၽူႈၶူင်သၢင်ႈ) ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်သေ လႆႈၶူင်သၢင်ႈဝႆႉ တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈလီလီ တီႈၼိူဝ် platform ၵူႈဢၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉၶႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ

  • Window, Linux, Mac
  • Android, iOS,
  • Browser extensions လႄႈ
  • Messaging Bots (Messenger / Viber Bots) ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉၶႃႈ။

  Features

  Shan to English, English to Shan, Shan to Shan, Shan to Burmese, Burmese to Shan and Thai to Shan *

  Cross platforms ( Window, Linux, Mac, Android, IOS, Browser extensions, Messaging Bots )

  • Accessible both online and offline.
  • Text to speech for words (English, Thai)
  • Synonyms and Antonyms (English)

  သင်ဝႃႈ ၶႂ်ႈၵမ်ႉထႅမ်ၸွႆႈၶေႃႈမုၼ်းလႂ် ဢမ်ႇၼၼ်ၶႂ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်လႂ် ၶႅၼ်းတေႃႈ တဵၵ်းလိင်ႉ(link) တီႈတႂ်ႈၼႆႉသေ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈယူႇၶႃႈ။


  ၵဵဝ်ႇၵပ်း ၶေႃႈမုၼ်း တီႈၼႂ်း ပပ်ႉသပ်း


  • ၶေႃႈမုၼ်း ပပ်ႉသပ်း Shan - English (မေႃသွၼ်မွၼ်းၶိူဝ်း ) ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈ ၸဝ်ႈၶူးၸၼိင်ႇတ(SSBU / LABC) ႁဝ်းၶႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇပၼ်တီႈ မေႃသွၼ်မွၼ်းၶိူဝ်း ၵဵင်းတုင် သေ လႆႈမႃးၶႃႈ
  • ၶေႃႈမုၼ်း English - Shan, Shan - Shan ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈ ၸၢႆးၸွမ်တႆး ဢၼ်ပဵၼ် Developer တီႈ SIIT ၶတ်းၸႂ်ၵပ်းသိုပ်ႇပၼ်တီႈ ၸုမ်း SIIT သေ လႆႈမႃးၶႃႈ။
  • ၶေႃႈမုၼ်း Shan - Burmese တေႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢဝ်မႃးတီႈ Shan Lang ဢၼ် ပီႈၸၢႆးတူး လႆႈၵဵပ်းႁွမ်တွမ်ၸူႉဝႆႉမႃးၼၼ်ႉၶႃႈ
  • Thai - Shan လုၵ်ႉတီႈပီႈၸၢႆးလူင် (SIIT)သေလႆႈမႃးၶႃႈ
  • ၶေႃႈမုၼ်း ပပ်ႉသပ်း ပႃႇလိ - တႆး (ၸဝ်ႈသြႃႇၵဝိၼ်ႇတ) ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈယွၼ်းၶႂၢင်းတီႈ ၸဝ်ႈၶူး ၺႃႇၼသႃႇမိ (ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး) သေလႆႈမႃးၶႃႈ

  ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ လိုၼ်းသုတ်း ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈလၢတ်ႈတေႉၵေႃႈ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီး ၶေႃႈမုၼ်း ၸိူဝ်ႈၼႆႉၼႆ ပပ်ႉသပ်းၸႅင်ႈ Shan Dictionary ႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်ပုၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းတင်းၼမ် ပေႃးလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးလႆႈၶႃႈ။ ယွၼ်ႉၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈယူႇတီႈၼႆႈသေ ယိၼ်းၸူမ်း ၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၸိူဝ်းဢၼ် ပၼ်ၶေႃႈမုၼ်းႁဝ်းၶႃႈ လႄႈ ၽူႈၵမ်ႉထႅမ် ပၢႆးဝူၼ်ႉလႄႈ ဢိၵ်ႇပႃး ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်းၵူႈၵေႃႉၵေႃႉယူႇၶႃႈဢေႃႈ။