Shan Dictionary

  Enhance your knowledge and simplify your life.

  ပပ်ႉသပ်းၸႅင်ႈ Shan Dictionary ၼႆႉ Developers တႆးႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ် မီးယူႇၵေႃႉတီႈၵေႃႉတၢင်းၼၼ်ႉ လႆႈဢဝ်ၸႂ်ႁၵ်ႉၽႃႇသႃႇလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ IT ႁဝ်းၶႃႈပဵၼ်ယႂ်ႇသေ ဢွၼ်ၽွမ်ႉၵၼ် ၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်း ၶူင်သၢင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးၶႃႈဢေႃႈ။

  လွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၶူင်သၢင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇသုၼ်ႇတူဝ် လႄႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးသင်ၶႃႈ၊၊ ပဵၼ်ပုၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းတင်းၼမ် လႄႈ ၶူင်းၵၢၼ် Non-profit ဝႆႉ ဢၼ်ၼိုင်ႈၶႃႈဢေႃႈ။

  ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈယွၼ်ႇၸႂ် (ၶေႃႈယၼ်ႇၸႂ်) Motto ႁဝ်းၶႃႈ ပၼ်ဝႆႉၼႆႉ Enhance your knowledge and simplify your life ၼႆၼၼ်ႉပုၼ်ႈတႃႇတၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ်တိူဝ်းလိူဝ်မႃးထႅင်ႈလႄႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်း ပပ်ႉသပ်းၸႅင်ႈႁဝ်းၶႃႈသေ တႃႇၸၢတ်ႈပၢၼ်ၽူႈပၼ်ႁႅင်း ၸႂ်ႉတိုဝ်းႁဝ်းၶႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးထိုင်တီႈယိူင်းမၢႆသေဢမ်ႇၵႃး ၼင်ႇႁိုဝ် ႁႂ်ႈၶိုၵ်ႉတွၼ်းတိုဝ်းငၢႆႈလီမႃးထႅင်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇယူႇ ၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်းယူႇဢေႃႈ။

  Hao Haa

  ၸုမ်း Hao Haa (ႁဝ်းႁႃး) ၼႆႉလုၵ်ႉတီႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်ႁၵ်ႉၽႃႇသႃႇလိၵ်ႈလၢႆးတႆး လႄႈ IT တႆးသေ လႆႈၵေႃႇတင်ႈပဵၼ်မႃး ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတိုၼ်းယုမ်ႇယမ်ဝႆႉဝႃႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၸႅၵ်ႇၽေတၢင်းႁူႉၵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈတိူဝ်းတွၼ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ


  ယိူင်းဢၢၼ်း

  • တႃႇႁႂ်ႈၽႃႇသႃႇလိၵ်ႈလၢႆးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈတႆး လႄႈ IT တႆးႁဝ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ
  • တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၸႅၵ်ႇၽေတၢင်းႁူႉၵၼ်
  • တႃႇႁႂ်ႈႁူႉၸၵ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်

  haohaa